Infolegal.ro

Call for papers: Romanian Journal of European Affairs 2012

Legaturi: Call for papers, Specialisti

Institutul European din Romania are placerea de a invita autorii interesati de problematica afacerilor europene sa transmita articole spre evaluare in vederea publicarii in revista Romanian Journal of European Affairs (RJEA), revista indexata BDI.

Romanian Journal of European Affairs (RJEA) este o publicatie trimestriala editata de Institutul European din Romania. Aria de interes a RJEA variaza de la analiza problematicii de actualitate din Uniunea Europeana (constructia institutionala, aspecte economice si financiare, piata interna, energie, migratie, securitate, politica de vecinatate etc.) la identificarea efectelor procesului de integrare europeana asupra noilor state membre (concentrandu-se indeosebi asupra Romaniei) si la investigarea relatiilor Uniunii Europene cu alti actori globali.

Recunoasterea rolului revistei in domeniul studiilor europene a fost confirmata si prin acceptarea sa intr-o serie de baze de date stiintifice internationale precum: ProQuest, EBSCO, SCOPUS, Index Copernicus, DOAJ, HeinOnline, Cabell’s Directory, ICAAP – International Consortium for the Advancement of Academic Publications, Gesis, Open J-Gate s.a.

Indrumar pentru autori
Articolele, in limba engleza sau franceza, trebuie sa aiba intre 4 000 si 8 000 de cuvinte si sa fie insotite de un rezumat de maxim 200 de cuvinte in limba engleza, o scurta nota autobiografica din partea autorilor, cuvinte cheie si clasificarea JEL (daca este cazul). In RJEA pot fi publicate si recenzii (maxim 2 000 cuvinte) ale unor carti de specialitate.

Articolele vor fi prezentate in format Microsoft Office Word, Times New Roman, 12, la 1.5 randuri, si vor fi trimise pe adresa rjea@ier.ro cu specificatia „Pentru RJEA”. Se recomanda utilizarea sistemului de citare Oxford.

Autorii sunt invitati sa trimita contributii inainte de 1 februarie, 1 mai, 1 august si respectiv 1 noiembrie.

Furnizarea unui articol spre evaluare si publicare in RJEA implica acceptul autorului pentru politica de copyright a Romanian Journal of European Affairs. Formularul este diponibil online.

Selectia articolelor
Fiecare articol propus spre publicare trece printr-o procedura elaborata de selectie inainte de a fi acceptat. Articolele supuse analizei sunt anonime pentru recenzori. Cel putin doi recenzori studiaza si evalueaza articolele si intocmesc o fisa de evaluare care sta la baza acceptarii spre publicare.

In cadrul procedurii de evaluare se iau in considerare o serie de factori, atat de natura calitativa, cat si de natura cantitativa. Principalele criterii de selectie sunt: excelenta stiintifica, originalitatea, actualitatea, interesul potential pentru publicul revistei.

Colectivul redactional isi rezerva dreptul de a solicita modificari, atat de forma cat si de fond, de a lua decizia asupra publicarii articolelor in cadrul revistei, de a edita articolele selectate, sau chiar de a elimina anumite portiuni, respectand spiritul originalului.

Pentru mai multe informatii generale despre revista a se vedea www.ier.ro/rjea.

Sursa: Institutul European din Romania

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava