Infolegal.ro

Guvernul a prorogat unele termene privind sistemul de probațiune

Legaturi: Legislatie practica, Monitorul Oficial

stampila infolegalÎn Monitorul Oficial nr. 730 din 29 septembrie 2015 a fost publicată H.G. nr. 790/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute în H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune.

Principalele prevederi

– se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016:

  • termenul maxim până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei proprii; până la acea dată, atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, promovarea şi, după caz, definitivarea personalului de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie de la nivelul Direcţiei se realizează de către Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, în colaborare cu personalul Direcţiei, potrivit reglementărilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei. Tot până atunci, atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, definitivarea şi promovarea inspectorilor şi consilierilor de probaţiune, sunt îndeplinite de Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, în colaborare cu personalul Direcţiei, potrivit legii şi regulamentelor specifice acestei categorii de personal.
  • termenul maxim până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii economice şi administrative de la nivelul Direcţiei proprii; până la acea dată, execuţia bugetară, precum şi îndeplinirea altor activităţi cu specific economic şi administrativ se realizează de către Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei în colaborare cu personalul Direcţiei.

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava