Infolegal.ro

LeadUp Academy rectrutează Chief Financial Officer

Legaturi: Locuri de munca

Clientul nostru este principalul producator de panza panglica si panze de gater din Romania cu retea nationala de distributie si servicii de intretinere a acestor produse.

Locatia pozitiei este in Satu Mare. Viitorul coleg are posibilitatea de a lucra remote dintr-o alta locatie 70% din timp.

Candidatul ideal

Studii superioare in domeniul financiar economic
Minimum 5 ani experienta profesionala in munca cu: analiza P&L; construire si implementare de bugete; dezvoltarea unei structuri de analiza financiara pentru o companie sau o divizie de business.
Experienta in munca cu sisteme ERP.
Cunostinte excelente ale pachetului Office, cunostinte avansate de operare Excel
Cunostinte avansate de lb engleza
Capacitate de lucru in echipa dar si pe cont propriu
Abilitati foarte bune de comunicare si negociere
Disponibilitate pentru deplasari lunare
Reprezinta un avantaj:
Experienta intr-un rol de Auditor
Certificarea ACCA
Experienta in implementarea unui sistem informatic relevanta pentru domeniul financiar
Experienta profesionala in medii de business internationale
Cunostinte de lb. maghiara

Descrierea jobului

Consiliează CEO ul companiei în privința modului de aplicare a politicii economico-financiare a companiei și urmărește respectarea acesteia la toate nivelurile ierarhice
Coordonează o echipă de 2 persoane
Verfica periodic respectarea conditiilor de discount, termene de plata acordate clientilor
Verfica respectarea de catre fiecare compartiment a necesarului de plati aprobat de catre directorul general
Verfica respectarea conditiilor contractuale incheiate cu clientii si furnizorii
Analizeaza lunar marginea vanzarilor si discounturile acordate clientilor
Realizeaza raportari privind – Centre de cost, Bilanturi, P&L,Vanzari, analize de risc.
Supervizarea activitatii sucursalelor privind concordanta dintre activitatea operationala si contabilitate, plati (salarii furnizori), balante, bugete, P&L
Elaborarea de analize privind modul de prestare servicii in conformitate cu contractele incheiate cu tertii atat cantitativ cat si calitativ;
Realizeaza rapoarte lunare si trimestriale cu privire la activitatea desfasurata si le prezinta boardului companiei
Exercită controlul preventiv privind legalitatea operațiunilor financiar-contabile
Asigură resursele pentru desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii și beneficiarii companiei
Raspunde de calculatia costurilor de productie si actualizarea acestora in sistemul informatic
Urmărește respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil și depunerea situațiilor financiare în termenele legale
Monitorizează întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale
Desfășoară activitate continuă de documentare în probleme econmico-financiare
Întocmește rapoarte pentru organele și organismele administației financiare și de control, bancare, statistice
Reprezinta compania in relatiile cu entitatile fiscale, auditori interni si externi, banci si institutii de profil

Aplică până pe 27 octombrie 2017

Descrierea companiei

LeadUp Academy este o companie națională care oferă servicii de recrutare și consultanță în resurse umane.

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava