Infolegal.ro

Codul Muncii va fi modificat pentru definirea muncii nedeclarate

Legaturi: Proiecte legislative

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii se va modifica în câteva puncte principale. „Pentru eficientizarea activităţii de control pentru combaterea muncii nedeclarate, considerăm necesară definirea muncii nedeclarate în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în concordanță și cu conceptul european al acestui fenomen”, arată Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, în expunerea de motive.

Astfel, munca nedeclarată va reprezenta:

a. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii.
b. primirea la muncă a unei persoane fără înregistrarea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.
c. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat.
d. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Contractul individual de muncă se va încheia în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. În situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe durată nedeterminată, iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

Proiectul actului normativ poate fi consultat aici și se află în dezbatere publică până pe 24 iulie.

Sursa: Curierul National

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava