Infolegal.ro

Ordinul 477/2009 privind infiintarea Registrului National de Transplant

Ministerul sanatatii a elaborat Ordinul 477/2009 privind înfiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe si stabilirea datelor necesare înregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agentia Nationala de Transplant

Art. 1
(1) Se înfiinteaza Registrul National de Transplant, denumit în continuare RNT.
(2) RNT asigura monitorizarea continua a activitatii de transplant, conform procedurilor stabilite de Agentia Nationala de Transplant.

Art. 2
Se aproba lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din RNT din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, prevazuta în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
Orice persoana, pentru a putea beneficia de un transplant, este obligatoriu sa fie înscrisa în RNT.

Art. 4
(1) Înscrierea în RNT are drept consecinta atribuirea codului unic de înregistrare la Agentia Nationala de Transplant, denumit în continuare codul CUIANT.
(2) Datele necesare înregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului CUIANT sunt prevazute în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Toate documentele medicale care se elibereaza dupa aprobarea prezentului ordin (fise medicale, retete sau alte documente) contin codul CUIANT.

Art. 5
Persoanele nominalizate pentru gestionarea datelor din RNT îndeplinesc urmatoarele cerinte si responsabilitati:
a) sunt angajate cu contract de munca în unitatile din reteaua Ministerului Sanatatii si îndeplinesc toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate;
b) raspund de acuratetea datelor înscrise în RNT, precum si de arhivarea documentelor pe baza carora a fost atribuit codul CUIANT;
c) au obligatia de a nu divulga datele de acces la RNT (utilizator, parola, Smart card, PIN), care constituie secret de serviciu, iar încalcarea acestei obligatii atrage raspunderea potrivit legii;
d) notifica imediat Agentia Nationala de Transplant în situatia în care exista suspiciuni în legatura cu securitatea datelor sau cu accesul la RNT;
e) raporteaza imediat Agentiei Nationale de Transplant situatia în care, din diferite motive tehnice, nu se poate obtine accesul la internet pentru eliberarea electronica a codului CUIANT;
f) actualizeaza datele pe baza carora a fost eliberat codul CUIANT imediat ce situatia medicala si operativa o permite, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data efectuarii transplantului;
g) arhiveaza datele persoanelor care au beneficiat de transplant si le pun la dispozitia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, în termen de 24 de ore de la externarea posttransplant.

Art. 6
Agentia Nationala de Transplant va pune la dispozitia persoanelor nominalizate pentru gestionarea datelor un cont unic de acces pentru actualizarea datelor în cadrul RNT si pentru obtinerea codului CUIANT.

Art. 7
Agentia Nationala de Transplant, precum si unitatile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1
Lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe

1. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti – Centrul de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic Fundeni
– dr. Bogdan Dorobantu
2. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti – Centrul de Chirurgie Urologica, Dializa si Transplant Renal
– dr. Dorina Tacu
3. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures – Sectia Clinica de Hematologie si Transplant de Celule Stern
– dr. Benedek Erzsebet
4. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara – Centrul de Hemodializa si Transplant Renal
– dr. Tiberiu Razvan Bardan
5. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Clinica de Chirurgie
– dr. Raluca-Alice Pasare
6. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca
– dr. Dan Luscalov
7. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu“ Timisoara – Compartimentul de Transplant Medular
– Ela Gai
8. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Sectia de Chirurgie Cardiovasculara
– dr. Serban Bradisteanu
9. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures
– prof. dr. Radu Deac
10. Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni
– dr. Alina Daniela Tanase
11. Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“ Iasi – Clinica de Urologie
– dr. Luminita Voroneanu.

ANEXA Nr. 2
Date necesare înregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agentia Nationala de Transplant
Nume
Prenume
Cod numeric personal
Grup sanguin
Telefon
Adresa
Diagnostic
MELD

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava