Infolegal.ro

Rezolutia Consiliului Europei privind noile competente pentru noi locuri de munca

Rezolutia 20071115 din 15 noiembrie 2007 (2007/C 290/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND in special:

(1) Consiliul European de la Lisabona din martie 2000, care a lansat o strategie de crestere economica durabila, de imbunatatire cantitativa si calitativa a ocuparii fortei de munca si de crestere a coeziunii sociale prin stabilirea unor obiective pe termen lung in privinta ocuparii fortei de munca;

(2) liniile directoare integrate pentru crestere economica si locuri de munca (2005-2008) [1], in special cele care raspund necesitatii de a imbunatati raspunsul la nevoile pietei muncii, de a creste si imbunatati investitia in capitalul uman, de a adapta sistemele de educatie si de formare la noile cerinte in domeniul competentelor si de a asigura resursele umane corespunzatoare pentru cercetare si dezvoltare (C & D) precum si inovare;

(3) concluziile Consiliului si ale reprezentantilor statelor membre reuniti in cadrul Consiliului din 14- 15 noiembrie 2005 privind rolul dezvoltarii aptitudinilor si competentelor pentru a face sa progreseze obiectivele stabilite la Lisabona [2];

(4) recomandarea Parlamentului European si a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competentele-cheie pentru invatarea continua (2006/962/CE) [3];

(5) propunerea de recomandare privind instituirea cadrului european al calificarilor pentru invatarea continua care este, in prezent, pe punctul de a fi adoptata de catre Parlamentul European si de catre Consiliu;

(6) comunicarea Comisiei din 7 septembrie 2007″Competente informatice pentru secolul XXI: promovarea competitivitatii, cresterii economice si locurilor de munca” [4].

FIIND CONSTIENT ca:

(1) educatia si formarea, in perspectiva invatarii continue, reprezinta mijloace indispensabile pentru promovarea capacitatii de adaptare si de ocupare a fortei de munca, a cetateniei active si a implinirii personale si profesionale. Acestea faciliteaza mobilitatea libera a cetatenilor europeni si contribuie la atingerea obiectivelor si aspiratiilor Uniunii Europene, urmarind in acelasi timp sa raspunda provocarilor pe care le prezinta globalizarea si imbatranirea populatiei. De asemenea, acestea ar trebui sa permita tuturor cetatenilor sa dobandeasca cunostintele necesare pentru a lua parte in mod activ la societatea bazata pe cunoastere si la piata fortei de munca;

(2) obiectivele privind ocuparea deplina a fortei de munca, calitatea si productivitatea muncii si coeziunea sociala pot fi mai bine realizate daca sunt exprimate prin prioritati clare: atragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, cresterea ofertei de mana de lucru; imbunatatirea capacitatii de adaptare a lucratorilor si a intreprinderilor; si o mai mare investitie in capitalul uman prin imbunatatirea educatiei si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor.

SUBLINIAZA necesitatea:

(1) de a asigura tuturor cetatenilor europeni noi posibilitati de a-si imbunatati nivelul cunostintelor, aptitudinilor si competentelor, de a se adapta noilor cerinte si de a gasi locuri de munca noi si mai bune, prin combinarea instrumentelor deja existente la nivel national si european;

(2) de a anticipa nevoile de calificari — si de asemenea deficitele de calificari — care apar pe pietele europene ale fortei de munca;

(3) de a imbunatati corelarea cunostintelor, aptitudinilor si competentelor cu nevoile societatii si ale economiei ca mijloc de a spori competitivitatea, cresterea economica si coeziunea sociala in Europa.

INVITA PRIN URMARE STATELE MEMBRE SI COMISIA:

(1) sa pregateasca populatia pentru noi locuri de munca in cadrul societatii bazate pe cunoastere, in special prin:

(a) cresterea nivelului general al calificarilor, acordand prioritate educatiei si formarii celor slab calificati si altor persoane aflate in cel mai mare pericol de a fi excluse din punct de vedere economic si social, inclusiv cei care parasesc timpuriu scoala, tinerii cu nivel scazut de studii, muncitorii in varsta, somerii pe termen lung, femeile care incearca sa reintre pe piata fortei de munca, imigrantii si persoanele cu dizabilitati;

(b) furnizarea si promovarea educatiei si formarii initiale si continue pentru dobandirea unor calificari si competente de cea mai inalta calitate, chiar excelenta, pentru a mentine si intari capacitatea acestora de inovare si de utilizare a cercetarii, care este necesara pentru o mai mare competitivitate, crestere economica si ocupare a fortei de munca;

(c) promovarea excelentei in ceea ce priveste competentele in C & D si inovare, inter alia prin dezvoltarea de grupuri-nucleu de inovare cuprinzand intreprinderi, precum si institutii de educatie, formare si cercetare, si prin initiativa Euroskills 2008;

(d) punerea in aplicare a masurilor menite sa raspunda nevoilor de calificari identificate si sa elimine posibilele deficite;

(e) sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca prin furnizarea de servicii de orientare profesionala si a unui plan personal de formare care sa identifice modulele de competenta necesare pentru a gasi noi locuri de munca acolo unde exista deficite de calificari;

(f) diseminarea informatiilor referitoare la aptitudinile si competentele necesare pentru noile locuri de munca prin intermediul EURES, al serviciilor nationale de ocupare a fortei de munca si al retelelor europene si nationale de orientare;

(2) sa continue activitatile referitoare la validarea rezultatelor invatarii si la transparenta calificarilor, in special prin:

(a) dezvoltarea unor instrumente de validare la nivel national a rezultatelor invatarii obtinute prin invatarea formala, non-formala si informala, in conformitate cu concluziile Consiliului din mai 2004 [5], punerea in aplicare a cadrului european al calificarilor (EQF) si a sistemelor europene existente sau viitoare de transfer si acumulare de credite in invatamantul superior si in educatia si formarea profesionala;

(b) continuarea dezvoltarii Europass ca instrument de punere in aplicare a EQF si luarea in considerare a progreselor inregistrate in crearea unor sisteme nationale de validare a invatarii non-formale si informale;

(3) sa abordeze aspectele legate de finantare si de calitate prin:

(a) utilizarea fondurilor structurale in sprijinul acestei initiative precum si a Programului de invatare continua, a Programului cadru pentru competitivitate si inovare si a celui de-al saptelea Program cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica;

(b) imbunatatirea calitatii si relevantei educatiei si formarii profesionale la toate nivelurile prin punerea in aplicare a principiilor de asigurare a calitatii definite in instrumentele europene de referinta si prin implicarea partenerilor sociali.

INVITA PRIN URMARE COMISIA:

(1) sa analizeze, in contextul procesului de la Copenhaga si al cooperarii in domeniul invatamantului superior, necesitatea unor mecanisme consultative cu valoare adaugata pentru a spori identificarea noilor tipuri de locuri de munca si a noilor nevoi de calificare la nivel european, prin valorificarea activitatilor sectoriale existente in domeniul competentelor si a proiectelor din cadrul politicilor in domeniul invatarii continue, al intreprinderilor si al dialogului social. Aceste mecanisme ar trebui sa urmareasca obtinerea unor previziuni regulate cu privire la nevoile de calificari pe termen mediu si sa identifice deficitele de calificari pe termen scurt, definite in raport cu functiile ocupationale, nivelurile de referinta (EQF) si competentele cheie.

Mecanismele ar trebui sa se bazeze pe:

– expertiza inter alia a intreprinderilor, a institutiilor de educatie si formare, a serviciilor de ocupare a fortei de munca si a cercetatorilor, si

– previziunile existente privind piata fortei de munca si rezultatele strategiilor sectoriale in domeniul competentelor la nivel regional, national si european precum si a studiilor majore initiate privind nevoile viitoare de calificari la nivel national si european;

(2) sa consolideze reteaua europeana de identificare timpurie si previziune a nevoilor de calificari (reteaua „Skillsnet” a Cedefop) si sistemul european de previziune a tendintelor pe piata fortei de munca;

(3) sa raporteze cu privire la urmarile acestei rezolutii la nivel european si national in cadrul Programului de lucru educatie si formare, tinand cont de rapoartele bienale nationale ale statelor membre.

[1] Decizia 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a fortei de munca ale statelor membre si Recomandarea 2005/601/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile directoare generale pentru politicile economice ale statelor membre si ale Comunitatii (2005-2008) (JO L 205, 6.8.2005, p. 21).

[2] JO C 292, 24.11.2005, p. 3.

[3] JO L 394, 30.12.2006, p. 10.

[4] COM(2007) 496 final.

[5] Concluziile Consiliului si ale reprezentantilor guvernelor statelor membre, reuniti in cadrul Consiliului, privind principiile europene comune pentru identificarea si validarea invatarii non-formale si informale (adoptate la 28 mai 2004), doc. 9600/04.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava