Infolegal.ro

MAI dezbate pe 26 iulie modificările propuse în legislația care reglementează documentele de identitate ale românilor

Legaturi: Proiecte legislative

Ministerul Afacerilor Interne anunță organziarea miercuri, 26 iulie a.c., ora 09.00, o ședință publică pe a cărei ordine de zi figurează dezbaterea publică a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidenţa persoanelor și actele de identitate ale cetăţenilor români.

amprenta

Foto concept identitate electronică via Shutterstock

La această întâlnire sunt invitați să participe atât reprezentaţi ai M.A.I. și ai altor instituții implicate, cât şi reprezentanți ai societăţii civile care şi-au exprimat interesul faţă de acest proiect. În acest sens, toţi cei interesaţi pot lua parte la această activitate (estimată a avea loc pe parcursul a 2 ore), care va fi organizată la sediul Centrului Cultural al M.A.I., din Str. Mihai Vodă nr.17, Sectorul 5, București.

Principalele modificări propuse prin legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor

În expunerea de motive a proiectului de lege întocmit de MAI se arată că „proiectul de lege propus urmăreşte asigurarea viziunii exprimate în Programul de guvernare 2017-2020, referitoare la simplificarea procedurilor şi debirocratizare, asigurând în acest fel un cadru adecvat, la dispoziţia cetăţeanului, menit să-i faciliteze accesul la serviciile circumscrise conceputului de „administraţie electronică” şi să-i ofere posibilitatea de a utiliza un instrument modern în interes personal sau în relaţia cu diverşi terţi care generează servicii electronice.

În aceste condiţii, reglementările propuse asigură unele măsuri prevăzute în Programul de guvernare 2017-2020, la Capitolul „Politici în domeniul comunicaţiilor. Convergenţă digitală” (introducerea conceptelor moderne de e-guvernare, dezvoltarea infrastructurii pentru serviciile digitale) şi se circumscriu angajamentelor asumate prin Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative, subsecvent Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice”.

În concret, reglementările propuse vizează următoarele:

1. asigurarea premiselor necesare pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), cu efecte majore privind simplificarea vieţii cetăţeanului în relaţiile cu autorităţile publice, prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice;

2. instituirea unei excepţii de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 14 ani; astfel, opţional, numai la solicitarea părinţilor/reprezenţilor legali, se poate elibera o carte de identitate simplă sau o carte electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului;

3. punerea în circulaţie a unui nou document de identificare care să asigure, cetăţenilor, garanţii suplimentare de securitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document;

4. modificarea conceptului anterior privind conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informaţiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât în viitorul document electronic de identitate să fie înscrise numai datele de identificare ale titularului;

5. realizarea unor economii determinate de faptul că „funcţionalitatea” de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris într-un singur cip şi, pe cale de consecinţă, înlocuirea cardului de sănătate cu viitorul act electronic de identitate;

6. eliberarea unei cărţi de identitate simple, persoanelor care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză în mod expres obţinerea unei cărţi electronice de identitate;

7. stabilirea unor termene, diferenţiate, de valabilitate a actelor de identitate, în funcţie de vârsta titularului, în scopul surprinderii modificărilor fizionomiei titularului;

8. completarea dispoziţiilor referitoare la autorităţile ce comunică date pentru actualizarea în RNEP (organele judiciare vor comunica date pentru persoanele faţă de care s-a dispus măsura dării în urmărire, măsura protecţiei, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a arestului la domiciliu, precum şi pentru persoanele care sunt căutate pentru participare la proceduri judiciare);

9. stabilirea perioadei de valabilitate, la 45 de zile, pentru cartea de identitate provizorie eliberată în condiţiile art. 20 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 97/2005;

10. îndeplinirea exigenţelor privind asanarea legislativă, prin abrogarea referinţelor la cartea de alegător, respectiv prin abrogarea Hotărârii Guvernului nr.697/2000 privind cartea de alegător.

Textul integral al proiectului poate fi consultat aici.

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava