Infolegal.ro

Neconcordanțe între prevederile fiscale în reglementarea termenului până la care se plăteşte impozitul pe spectacole

Legaturi: Fiscalitate

Între prevederile art. 277 alin. (1) din Codul fiscal şi cele ale pct. 184 din Normele metodologice de aplicare a art. 184 din Codul fiscal există neconcordanţe în reglementarea termenului până la care se plăteşte impozitul pe spectacole.

bani publici

Foto concept taxe via Shutterstock

Prin art. 277 alin. (1) din Codul fiscal se prevede:

„Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.”

Prin pct. 184 din Normele metodologice de aplicare a art. 184 din Codul fiscal se dispune:

„Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la bugetele locale, potrivit destinaţiilor prevăzute la pct. 172.”

În timp ce prin Codul fiscal se prevede că impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care „a avut loc spectacolul”, prin Norme se dispune că impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei „în care se realizează venitul”, ceea ce este o mare deosebire.

Spre exemplu, spectacolul a avut loc în data de 8 martie 2015, iar venitul s-a încasat (s-a realizat) în luna august 2015.

În baza art. 277 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul se plăteşte până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care „a avut loc spectacolul”, adică până la data de 15 aprilie 2015, în timp ce în baza pct. 184 din Normele metodologice de aplicare a art. 184 din Codul fiscal se prevede că impozitul se plăteşte până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei „în care se realizează venitul”, ”, adică până la data de 15 septembrie 2015

Aceste neconcordanţe se impun a fi eliminate prin Noul Cod fiscal şi prin Normele metodologice de aplicare ale acestuia.

Despre autor

N. Grigorie Lăcrița

N. Grigorie Lăcrița

LĂCRIŢA, Nicolae Grigorie
Studii: Facultatea de Ştiinţe Economice din Craiova, secţia Finanţe (1975); doctor în economie (1982).
Activitate: După terminarea facultăţii, a lucrat în unităţi de producţie, în compartimentele: financiar-contabilitate; calculaţia costurilor, preţu­rilor şi tarifelor; organizarea şi normarea muncii; retribuirea muncii. Între anii 1991-2012 a lucrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj în activităţile de control fiscal şi metodologie. Este conferenţiar universitar, disciplinele predate fiind „Finanţe publice” şi „Fiscalitate”. A dobândit calităţile de evaluator în spe­cia­litatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al CECCAR. A încheiat şi executat peste 45 de contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Publicaţii: Practician de elită şi deopotrivă teoretician, a publicat 101 cărţi prin cele mai mari edituri din România şi peste 2.500 de articole în literatura de specialitate, în diferite publicaţii şi în mass-media. În perioada 1999-2004 a publicat, pe cont propriu, revista „Ghid Fiscal”.

Premii şi distincţii: Pentru contribuţia adusă la abordarea problemelor fiscalităţii a fost distins cu „Laurii Tribunei economice”, în anii 1999 şi 2004, primind „Diploma”, „Medalia” şi „Coroana de laureat”.

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava