Infolegal.ro

Precizari privind examenul de absolvire a INPPA

Legaturi: Examene si concursuri, Stiri juridice

Pe site-ul INPPA a fost postat un anunt in atentia avocatilor stagiari care au urmat cursurile institutiei dar nu au promovat examenul de absolvire in sesiunile anterioare de examen.

In cadrul anuntului se arata:

„Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu Hotararea nr. 13 din 31 august 2012 a Consiliului de Conducere al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, incepand cu data de 26 noiembrie 2012 va fi organizat examenul de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, sesiunea Noiembrie 2012.

La aceasta sesiune de examen vor participa avocatii stagiari care sunt actualmente in curs de finalizare a activitatilor tutoriale aferente anului 2 de pregatire profesionala initiala.

In egala masura, la aceasta sesiune de examen vor fi inscrisi avocatii stagiari care au urmat activitatile de pregatire profesionala in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor dar care fie au absentat la cel mult doua sesiuni anterioare ale examenului, fie nu au promovat examenul de absolvire (se va face distinctie intre nepromovarea si promovarea probelor orale).

Astfel:

I. Avocatii stagiari care nu au promovat sau au absentat de la examenul de absolvire organizat in cadrul INPPA in sesiuni anterioare vor depune in scris cerere de inscriere la examen, pana la data de 05 octombrie 2012.

Dupa aceasta data avocatilor stagiari li se vor comunica, prin intermediul serviciul secretariat, lucrarile profesionale pe care trebuie sa le rezolve in modalitatile prevazute prin Hotararea nr. 8 din 31 august 2012 a Consiliului de Conducere al INPPA.

Pentru avocatii stagiari aflati in aceasta situatie procedura de examen aplicabila este in totalitate cea prevazuta de Hotararea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

II. Avocatii stagiari care au promovat probele orale dar nu au promovat proba scrisa vor depune fie cerere de inscriere la examen – proba scrisa, pana la data de 26 noiembrie 2012, fie cerere de amanare (care va fi supusa aprobarii conducerii INPPA/centrelor teritoriale INPPA) conform legislatiei privind profesia de avocat.

III. Pentru avocatii stagiari prevazuti atat la pct. I cat si la pct. II (de mai sus), in conformitate cu art. 308 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, dupa data de 26 noiembrie 2012, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor va proceda la intocmirea din oficiu a listelor cu avocatii stagiari care se incadreaza in aceasta situatie.

Absenta nejustificata si nemotivata de la examenul de absolvire sesiunea noiembrie 2012 va atrage aplicarea corespunzatoare a art. 18 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Sursa: INPPA

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava