Infolegal.ro

Tabelul de concordanţă dintre articolele din forma actuală a Codului de procedură fiscală și Normele metodologice aferente acestora

Legaturi: Fiscalitate

O lege bine gândită nu lasă loc mai multor interpretări

Cea mai bună lege este cea care lasă cât mai puţin loc judecătorului sau aprecierii judecătorului”. „Optima lex est quae minimum iudici seu arbitrio iudicisrelinquit”.

Foto concept fiscalitate via Shutterstock

Foto concept fiscalitate via Shutterstock

Rezumat. De la prima republicare şi până în prezent, Codul de procedură fiscală (Cpf) a suferit modificări pe cât de numeroase, pe atât de importante, dintre care sunt de amintit: a) introducerea a 72 de articole, prin două titluri, 8 capitole şi 12 secţiuni; b) abrogarea a 34 de articole; c) 211 modificări de articole, unele articole fiind modificate şi de câte 8 ori; d) sute de alineate, litere şi puncte ale unor articole au fost abrogate, concomitent cu introducerea altor sute de noi alineate, litere şi puncte în cadrul majorităţii articolelor; e) a fost republicat de 3 ori, având loc 3 renumerotări ale articolelor sale; f) modificarea (aproape) totală a conţinutului majorităţii articolelor; g) numărul articolelor numerotate în Normele metodologice (Nm) este de 208, al celor din forma actuală a Cpf este de 242, dar în realitate acestea sunt în prezent de 319. Din cauza modificărilor suferite, conţinutul articolelor din forma actuală a Cpf, care apar în H.G. nr. 1050/2004 ca având Norme metodologice, este total diferit de conţinutul pe care l-au avut la data la care s-au emis Nm de aplicare a lor. Prevederile din Nm de aplicare a Cpf au rămas însă nemodificate, nepuse de acord cu prevederile articolelor din Cpf în aplicarea cărora au fost emise, acestea având şi în prezent acelaşi conţinut cu cel din forma iniţială (din anul 2004). Ca urmare a acestei situaţii (1) s-a creat efectiv şi în mod real o relaţie antagonică între prevederile acestor două acte normative, şi (2) s-a ajuns efectiv şi în mod real în situaţia că folosirea actualelor Norme metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală generează numeroase şi grave consecinţe negative în activitatea practică. Cu toate acestea există un număr foarte mare de utilizatori ai Cpf care sunt interesaţi de cunoaşterea „concordanţei care există între (1) articolele din forma actuală a Codului de procedură fiscală şi (2) Normele metodologice aferente acestora”. În „Tabelul nr. 1” se prezintă concordanţa dintre (1) articolele din forma actuală a Codului de procedură fiscală şi (2) Normele metodologice considerate aferente acestora, cu precizarea că în acest tabel sunt înscrise numai articolele care au Norme metodologice.

Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problemele care se ridică în legătură cu faptul dacă mai trebuie folosite sau nu Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală, se impun următoarele precizări:

Precizarea nr. 1.

 1. În forma iniţială, „Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală”, publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 29 decembrie 2003, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2004, a avut 200 articole, ultimul fiind „Art. 200. Abrogări”.
 2. După prima republicare, publicată în Monitorul Oficial nr. 560 din 24 iunie 2004, O.G. nr. 92/2003 a avut 208 articole, ultimul fiind „Art. 208. Abrogări”.
 3. „Hotărârea Guvernului nr. 1.050 din 10 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală”, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 20 iulie 2004, în vigoare începând cu 20 iulie 2004, deci la aproape o lună după prima republicare a O.G. nr. 92/2003.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 a fost emisă având în vedere forma din prima republicare a O.G. nr. 92/2003. Acest lucru rezultă din următoarele elemente:

4.1. H.G. nr. 1050/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial la aproape o lună după prima republicare a O.G. nr. 92/2003.

4.2. Numărul articolelor din H.G. nr. 1050/2004 este de 208 (ultimul fiind „Art. 208. Abrogări”), fiind aceleaşi cu cel din forma din prima republicare a O.G. nr. 92/2003.

4.3. Textul articolelor prezentate în H.G. nr. 1050/2004 sunt identice, ca număr, numerotare, formă şi conţinut, cu cele din forma din prima republicare a O.G. nr. 92/2003.

Precizarea nr. 2.

 1. De la prima republicare şi până în prezent, Codul de procedură fiscală a suferit modificări pe cât de numeroase, pe atât de importante, dintre care sunt de amintit:
 2. a) introducerea a 72 de articole, prin două titluri, 8 capitole şi 12 secţiuni;
 3. b) abrogarea a 34 de articole;
 4. c) 211 modificări de articole, unele articole fiind modificate şi de câte 8 ori, precum cele cu nr. 83, nr. 114, nr. 115;
 5. d) sute de alineate, litere şi puncte ale unor articole au fost abrogate, concomitent cu introducerea altor sute de noi alineate, litere şi puncte în cadrul majorităţii articolelor;
 6. e) a fost republicat de 3 ori, având loc 3 renumerotări ale articolelor sale;
 7. f) modificarea (aproape) totală a conţinutului majorităţii articolelor;
 8. g) numărul articolelor numerotate este de 208 în Normele metodologice şi de 242 în forma actuală a Codului de procedură fiscală, formă care este după a III-a republicare. În realitate, în Cpf , sunt în prezent 319 articole ca urmare a introducerii unui număr mare de articole noi după cea de-a III-a republicare. Exemple: după art. 109 s-au introdus 29 de articole, numerotate de la 1091 la 10929, dar fără a fi supuse renumerotării generale; după art. 178 s-au introdus 26 de articole, numerotate de la 1781 la 17826, dar fără a fi supuse renumerotării generale.
 9. Din cauza modificărilor suferite, forma şi conţinutul articolelor, din forma actuală, care apar în H.G. nr. 1050/2004 ca având Normele metodologice, este total diferit de forma şi conţinutul pe care l-au avut la data la care s-au emis Normele metodologice de aplicare a lor.
 10. Prevederile din Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală au rămas însă nemodificate, nepuse de acord cu prevederile articolelor din Codul de procedură fiscală în aplicarea cărora au fost emise, acestea având şi în prezent aceeaşi formă şi acelaşi conţinut cu cel din forma iniţială (din anul 2004).
 11. Ca urmare a faptului că:

(4.1) marea majoritate a articolelor din Codul de procedură fiscală au fost modificate (aproape) în totalitate,

(4.2) prevederile din Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală au rămas nemodificate de la intrarea lor în vigoare şi până în prezent (nefiind puse de acord cu articolele în aplicarea cărora sunt date),

(4.3) s-a creat efectiv şi în mod real o ruptură între prevederile (1) articolelor din forma actuală a Codului de procedură fiscală şi (2) cele ale Normele metodologice considerate aferente acestora (spunem „considerate” din cauză că despre o „certitudine” nu se poate vorbi în stabilirea unei corelaţii între acestea),

(4.4) s-a ajuns efectiv şi în mod real în situaţia că folosirea actualelor Norme metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală generează numeroase şi grave consecinţe negative în activitatea practică, fapt pentru care consider că trebuie evitată folosirea acestora în totalitate şi pe întreaga perioadă pe care acestea vor mai fi în vigoare în actuala formă.

 1. Pentru a se înţelege cât mai corect şi pe deplin ruptura existentă în prezent între prevederile (1) articolelor din forma actuală a Codului de procedură fiscală şi (2) cele ale Normele metodologice considerate aferente acestora, vom compara-o pe aceasta cu cea care ar (putea) exista în Legea circulaţiei.

Să presupunem că, la un moment dat, prin Legea circulaţiei s-a prevăzut că pietonii sunt obligaţi să circule pe partea dreaptă a drumului (în sensul lor de mers).

În aplicarea respectivei legi a circulaţiei s-au dat Norme metodologice prin care s-a reglementat, corect, în amănunt şi în deplină concordanţă cu Legea, modul în care pietonii trebuie să circule pe partea dreaptă.

Ulterior legea s-a schimbat şi dispune că pietonii trebuie să circule pe partea stângă.

În Normele metodologice de aplicare a acestei legi, care nu sunt puse de acord cu noile prevederi din Legea circulaţiei, se prezintă vechile articole din Legea circulaţiei, împreună cu Normele metodologice (vechi, neschimbate) de aplicare ale acesteia, şi prin unele şi prin altele dispunându-se că pietonii trebuie să circule pe partea dreaptă.

Cu asemenea reglementări, oricum ai merge, tot poţi fi acuzat şi sancţionat că ai încălcat legea

În mod asemănător se prezintă lucrurile cu prevederile din Normele metodologice de aplicare ale Codului de procedură fiscală.

 1. Punctul nostru de vedere este că, în condiţiile în care a avut loc modificarea unui articol de lege înseamnă că au intervenit unele elemente esenţiale, de conţinut, deosebit de importante care au impus efectuarea respectivei modificări.

Ori, în condiţiile în care conţinutul unui articol de lege a fost schimbat esenţial, faţă de cel avut la data la care au fost emise Normele metodologice de aplicare a sa, respectivele Norme metodologice nu mai exprimă întocmai conţinutul articolului respectiv, fapt pentru care aceste Norme nu mai trebuie folosite.

Orice aprecieri asupra modificărilor de articole dintr-o lege, în sensul că acestea „nu sunt esenţiale”, că „nu afectează Normele metodologice de aplicare a lor”, că „articolele modificate pot fi aplicate cu vechile Norme metodologice aferente acestora” au caracterul de „bâlci legislativ”, de „negocieri legislative”, de interpretare şi de aplicare a legii după cum consideră fiecare, după părerile şi interese personale ale contribuabililor, în special a celor frauduloşi (şi a celor aflaţi în slujba intereselor acestora).

În condiţiile în care se ajunge ca aplicarea legii să se facă după cum consideră fiecare, prin asemenea răstălmăci, nu se mai poate vorbi, efectiv şi în mod real, de înfăptuirea legalităţii şi a statului de drept.

Atunci va fi rău pentru toţi, când toţi vor practica totul” (Esop).

 1. Pentru cei care se încumetă să mai folosească în prezent Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală am întocmit:

7.1. Tabelul de concordanţă nr. 1 se prezintă concordanţa dintre (1) articolele din forma actuală a Codului de procedură fiscală şi (2) Normele metodologice considerate aferente acestora, cu precizarea că în acest tabel sunt înscrise numai articolele care au Norme metodologice.

7.2. Tabelul de concordanţă nr. 2 se prezintă concordanţa dintre (1) articolele din forma actuală a Codului de procedură fiscală şi (2) Normele metodologice considerate aferente acestora, cu precizarea că în acest tabel sunt înscrise toate articolele din forma actuală a Codului de procedură fiscală.

Notaţii.

În „Tabel de concordanţă” şi în textul acestei lucrări se folosesc următoarele notaţii:

Cpf: Codul de procedură fiscală, respectiv „Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală”, publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 29 decembrie 2003, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2004.

Nm: Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală, adică „Hotărârea Guvernului nr. 1.050 din 10 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală”, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 20 iulie 2004, în vigoare cu 20 iulie 2004.

Cpf/i: forma iniţială (i) a articolelor din Codul de procedură fiscală.

Nm/i: forma iniţială (i) a articolelor din Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală.

Din cauză că Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală nu au fost actualizate niciodată, forma iniţială (i) a acestora, notată cu „Nm/i”, este aceeaşi (identică, exprimată cu semnul ≡) cu forma actuală (a) a lor, notată cu „Nm/a”, adică: Nm/i ≡ Nm/a.

Din cauză că nu există nicio deosebire între forma iniţială (Nm/i) şi forma actuală (Nm/a) a Normelor metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală, atât în „Tabelul de concordanţă”, cât şi în restul lucrării, aceste Norme sunt notate (din economie de spaţiu) numai cu Nm.

Is : articole introduse după prima republicare a Codului de procedură fiscală.

Precizarea nr. 3.

Coloana nr. 1, notată cu „Cpf/i + Nm”, exprimă, din punct de vedere al numerotării, (a) forma iniţială a articolelor din Codul de procedură fiscală, notată cu „Cpf/i”, cu (b) Normele metodologice aferente fiecărui articol, notate cu „Nm”.

Exemplu: în forma iniţială a Codului de procedură fiscală (Cpf/i), art. 7 are Normele metodologice aferente numerotate cu „7.1.”, „7.2.” şi „7.3.”, redate în „Tabelul de concordanţă”, din economie de spaţiu, cu „Nm 7/1…3”.

În coloana nr. 1, atât din Tabelul nr. 1, cât şi din Tabelul nr. 2, art. 7 din Codul de procedură fiscală, cu Normele metodologice aferente, sunt exprimate prin „7+Nm 7/1…3”.

Coloana nr. 2, notată cu „Cpf/a← Cpf/i+Nm”, exprimă, din punct de vedere al numerotării:

(1) forma actuală (a) a articolelor din Codul de procedură fiscală, notată cu Cpf/a. Aşa după cum am mai arătat, datorită modificărilor suferite, forma şi conţinutul actual al articolelor din Codul de procedură fiscală (Cpf/a) este total diferit de forma şi conţinutul iniţial al acestora (Cpf/i), adică: Cpf/a ≠ Cpf/i.

(2) articolele şi Normele metodologice din care provine forma actuală a articolelor din Codul de procedură fiscală, notate cu „Cpf/i+Nm”,

(3) semnul „” indică articolul din forma iniţială (i), cu Normele metodologice aferente formei acestuia, din care provine forma actuală (a) a articolelor din Codul de procedură fiscală.

Exemplu. În coloana nr. 2, la „art. 209”, este înscris „209←178+Nm 178.1/2”, care exprimă faptul că „art. 209”, din forma actuală (a) a Codului de procedură fiscală, provine din forma iniţială (i) a „art.178” din Codul de procedură fiscală, ale cărui Norme metodologice aferente formei acestuia sunt exprimate prin „Nm 178.1/2”.

Date fiind restricţiile de spaţiu impuse de dimensiunile tabelului, s-a folosit o formă prescurtată de exprimare a numărului Normelor metodologice date în aplicarea unui articol, fie cu bară oblică („/”, atunci când Normele metodologice ale unui articol conţin numai două numere, fie cu 3 puncte („…”), atunci când Normele metodologice ale unui articol conţin mai mult de două numere.

Exemplul nr. 1: În H.G. nr. 1.050/2004, Normele metodologice pentru aplicarea articolului 178 sunt exprimate prin „178.1.” şi „178.2.”. În „Tabel de concordanţă”, şi în textul acestei lucrări, acestea sunt exprimate prin „Nm 178.1/2”.

Exemplul nr. 2: În H.G. nr. 1.050/2004, Normele metodologice pentru aplicarea articolului 125 sunt exprimate prin „125.1.”, „125.2.”, „125.3.”, „125.4.”, „125.5.”, „125.6.”, „125.7.”, „125.8.” şi „125.9.”. În „Tabel de concordanţă”, şi în textul acestei lucrări, acestea sunt exprimate prin „Nm 125.1…9”.

Abg = articol abrogat în Codul de procedură fiscală.

Precizarea nr. 4.

 1. Unele dintre articolele din forma iniţială a Codului de procedură fiscală, în aplicarea cărora s-au emis Norme metodologice de aplicare, au fost abrogate (acestea fiind înscrise în coloana nr. 2 din Tabel).
 2. În H. G. nr. 1050/2004 (adică în Normele metodologice de aplicare) aceste articole există şi în prezent, cu Normele metodologice aferente, ca fiind în vigoare, ceea ce generează numeroase şi grave consecinţe negative în activitatea practică.

Articolele abrogate din forma iniţială a O.G. nr. 92/2003 (în baza căruia s-au emis Normele metodologice), dar care există şi în prezent în H. G. nr. 1050/2004 sunt cele cu numerele: 4; 69; 120; 188; 190.

De reţinut şi faptul că, până la art. 42, inclusiv, nu s-a schimbat, până în prezent, numerotarea articolelor din Codul de procedură fiscală.

Precizarea nr. 5.

Având în vedere faptul că articolul cuPenalităţi de întârziere” este unul dintre articolele cu cea mai mare aplicare, se impun următoarele precizări.

Normele metodologice pentru aplicarea articolului „120. Penalităţi de întârziere” din H.G. nr. 1.050/2004, numerotate cu „120.1.”, „120.2.” şi „120.3.”, nu trebuie aplicate, în nicio condiţie şi sub nicio formă, pentru prevederile „Art. 1201. Penalităţi de întârziere”.

A se vedea în acest sens articolul special elaborat pe această temă intitulat „Anacronismul Normelor metodologice pentru aplicarea articolului cu Penalităţi de întârziere, din Codul de procedură fiscală”.

Precizarea nr. 6.

Articolul 69, intitulat „Înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată”, care este unul dintre cele mai mari articole (având şi Norme metodologice de aplicare deosebit de mari, înscrise la punctele de la nr. 69.1 la 69.7), a fost modificat în totalitate, fapt pentru care nimic din forma iniţială a acestuia nu se mai regăseşte în nicio prevedere din forma actuală a Codului de procedură fiscală.

Asemenea articole, care au fost modificat în totalitate, sunt numeroase, fapt pentru care nimic din forma iniţială a acestora nu se mai regăseşte în nicio prevedere din forma actuală a Codului de procedură fiscală.

La numeroase articole, precum la art. 97, 119, 122, 123, 139 din col. 1 (adică din forma iniţială), cărora le corespunde art. 94, 114, 117, 118, 135 din col. 2 (adică din forma actuală), s-a schimbat nu numai titlul acestora, dar şi conţinutul, fapt pentru care corespondenţa dintre acestea trebuie analizată cu mare atenţie şi cu acest caracter de „aproximativ”.

La alte articole corespunde atât numărul, cât şi denumirea (precum la „Art. 120. Majorări de întârziere”, din col. 2, căruia, îi corespunde „Art. 120. Penalităţi de întârziere”, din col. 3), dar conţinutul acestora este total diferit.

Tabelul de concordanţă nr. 1

dintre (1) articolele din forma actuală a Codului de procedură fiscală şi (2) Normele metodologice aferente acestora.

Tabelul conţine numai articolele care au Norme metodologice.

Nr.

crt.

Cpf/i+Nm Cpf/a← Cpf/i+Nm
0 Coloana 1 Coloana 2
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4Abg 4
5 5+Nm 5.1 5
6 6+Nm 6.1 6
7 7+Nm 7/1…3 7
8 8+Nm 8/1/2 8
9 9 9
10 10 10
11 11+Nm 11/1 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18+Nm 18/1 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30+Nm30/1…3 30
31 31+Nm 31/1…9 31
32 32+Nm 32/1/2 32
33 33 33
34 34+Nm 34/1/2 34
35 35 35
36 36+Nm 36/1/2 36
37 37+Nm 37/1…5 37
38 38 38
39 39 39
40 40 40
41 41 41
Până la art. 42, articolele din forma iniţială corespund cu cele din forma actuală
42 42→43 42
43 43+Nm 43.1→44 43←42
44 44+Nm 44.1→45 44←43+Nm 43.1
45 45→46 45←44+Nm 44.1
46 46+Nm 46.1→47 46←45
47 47+Nm 47.1…4→48 47←46+Nm 46.1
48 48→49 48←47+Nm 47.1…4
49 49+Nm 49.1/2→50 49←48
50 50→51 50←49+Nm 49.1/2
51 51→52 51←50
52 52→54 52←51
53 53+Nm 53.1…3→55 53
54 54+Nm 54.1/2→56 54←52
55 55+Nm 55.1→57 55←53+Nm 53.1…3
56 56→58 56←54+Nm 54.1/2
57 57→59 57←55+Nm 55.1
58 58→60 58←56
59 59→61 59←57
60 60→62 60←58
61 61→63 61←59
62 62→64 62←60
63 63→65 63←61
64 64→66 64←62
65 65+Nm 65.1/2→67 65←63
66 66→68 66←64
67 67+Nm 67.1/2→69 67←65+Nm 65.1/2
68 68+Nm 68.1…3→72 68←66
69 69+Nm 69.1…7→70 Abg 69←67+Nm 67.1/2
70 70→73 70←69+Nm 69.1…7→70 Abg
71 71+Nm 71.1/2/3→74 71
72 72+Nm 72.1…4→75 72←68+Nm 6.1…3
73 73+Nm 73.1…3→76 73←70
74 74+Nm 74.1…4→77 74←71+Nm 71.1/2/3
75 75→78 75←72+Nm 72.1…4
76 76+Nm 76.1→79 76←73+Nm 73.1…3
77 77→80 77←74+Nm 74.1…4
78 78+Nm 78.1→81 78←75
79 79+Nm 79.1→82 79←76+Nm 76.1
80 80→83 80←77
81 81+Nm 81.1/2/3→84 81←78+Nm 78.1
82 82→85 82←79+Nm 79.1
83 83→86 83←80
84 84→87 84←81+Nm 81.1/2/3
85 85→88 85←82
86 86+Nm 86.1→89 86←83
87 87→90 87←84
88 88→91 88←85
89 89+Nm 89.1→92 89←86+Nm 86.1
90 90→93 90←87
91 91+Nm 91.1…5→94 91←88
92 92+Nm 92.1…5→95 92←89+Nm 89.1
93 93+Nm 93.1→96 93←90
94 94+Nm 94.1…4→97 94←91+Nm 91.1…5
95 95→98 95←92+Nm 92.1…5
96 96+Nm 96.1/2/3→99 96←93+Nm 93.1
97 97→100 97←94+Nm 94.1…4
98 98+Nm 98.1→101 98←95
99 99+Nm 99.1→102 99←96+Nm 96.1/2/3
100 100+Nm 100.1→103 100←97
101 101→104 101←98+Nm 98.1
102 102Nm102.1…7→105 102←99+Nm 99.1
103 103→106 103←100+Nm 100.1
104 104→107 104←101
105 105→108 105←102Nm102.1…7
106 106+Nm 106.1…4→109 106←103
107 107+Nm 107.1→110 107←104
108 108→111 108←105
109 109+Nm 109.1→114 109←106+Nm 106.1…4
110 110+Nm 110.1→115 110←107+Nm 107.1
111 111+Nm 111.1…5→116 111←108
112 112→117 112←122
113 113→118 113←123
114 114→119 114←109+Nm 109.1
115 115+Nm 115.1→120 115←110+Nm 110.1
116 116→121 116←111+Nm 111.1…5
117 117+Nm 117.1→122 117←112
118 118+Nm 118.1…6→123 118←113
119 119+Nm 119.1→124 119←114
120 120Abg+Nm 120.1/2/3 Vezi precizările. 120←115+Nm 115.1

1201 Vezi precizările

121 121→125 121←116
122 122→126 122←117+Nm 117.1
123 123+Nm 123.1→127 123←118+Nm 118.1…6
124 124+Nm 124.1→128 124←119+Nm 119.1
125 125+Nm 125.1…9→129 125←121
126 126+Nm 126.1→130 126←122
127 127→131 127←123+Nm 123.1
128 128→132 128←124+Nm 124.1
129 129→133 129←125+Nm 125.1…9
130 130+Nm 130.1/2→134 130←126+Nm 126.1
131 131→135 131←127
132 132→136 132←128
133 133→137 133←129
134 134→138 134←130+Nm 130.1/2
135 135→140 135←131
136 136+Nm 136.1…4→141 136←132
137 137→142 137←133
138 138→143 138←134
139 139→144 139
140 140→145 140←135
141 141→146 141←136+Nm 136.1…4
142 142+Nm 142.1/2→147 142←137
143 143+Nm 143.1…6→148 143←138
144 144+Nm 144.1…5→149 144←139
145 145→150 145←140
146 146+Nm 146.1→151 146←141
147 147→152 147←142+Nm 142.1/2
148 148→153 148←143+Nm 143.1…6
149 149+Nm 149.1→154 149←144+Nm 144.1…5
150 150+     150+Nm 150.1/2→155 150←145
151 151→156 151←146+Nm 146.1
152 152→157 152←147
153 153→158 153←148
154 154+Nm 154.1…4→159 154←149+Nm 149.1
155 155→160 155←150+Nm 150.1/2
156 156+Nm 156.1…4→161 156←151
157 157+Nm 157.1…5→162 157←152
158 158→163 158←153
159 159→164 159←154+Nm 154.1…4
160 160→165 160←155
161 161→166 161←156+Nm 156.1…4
162 162→167 162←157+Nm 157.1…5
163 163+Nm 163.1…4→175 163←158
164 164+Nm 164.1→168 164←159
165 165+Nm 165.1→169 165←164
166 166→170 166←161
167 167+Nm 167.1→171 167←162
168 168→172 168←164+Nm 164.1
169 169→173 169←165+Nm 165.1
170 170→174 170←166
171 171+Nm 171.1→176 171←167+Nm 167.1
172 172→177 172←168
173 173→178 173←169
174 174→205 174←170
175 175+Nm 175.1/2→206 175←163+Nm 163.1…4
176 176→207 176←171+Nm 171.1
177 177→208 177
178 178+Nm 178.1/2→209 178
179 179+Nm 179.1→210 179 Abg.
180 180→211 180 Abg.
181 181→212 181 Abg.
182 182+Nm 182.1→213 182 Abg.
183 183→214 183 Abg.
184 184→215 184 Abg.
185 185→216 185 Abg.
186 186→217 186 Abg.
187 187→218 187 Abg.
188 188 Abg. 188 Abg.
189 189→219 189 Abg.
190 190→220 Abg. 190 Abg.
191 191→211 191 Abg.
192 192→222 192 Abg.
193 193→223 193 Abg.
194 194→224 194 Abg.
195 195→227 195 Abg.
196 196→228 196 Abg.
197 197→229 197 Abg.
198 198→230 198 Abg.
199 199→231 199 Abg.
200 200→232 200 Abg.
201 201→235 201 Abg.
202 202→236 202 Abg.
203 203→237 203 Abg.
204 204→238 204 Abg.
205 205→239 205
206 206→240 206←175+Nm 175.1/2
207 207+Nm 207.1→241 207
208 208→242 208
209   209←178+Nm 178.1/2
210   210←179+Nm 179.1
211   211
212   212
213   213←182+Nm 182.1
214   214
215   215
216   216
217   217
218   218
219   219
220   220←190 Abg.
221   221
222   222
223   223
224   224
225   225 Abg.
226   226 Abg.
227   227
228   228
229   229
230   230
231   231
232   232
233   233
234   234
235   235
236   236
237   237
238   238
239   239
240   240
241   241←207
242   242

 

Anexa nr. 1

Articole abrogate în Codul de procedură fiscală, dar care există şi în prezent în Normele metodologice de aplicare ale acestuia.

Art. 4:

1) a rămas tot art. 4, după republicarea din anul 2007;

2) a fost abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010:

3) nu are Norme metodologice de aplicare.

Art. 69:

1) a devenit art. 70, după republicarea din anul 2005;

2) a fost abrogat, atât prin art. 6 din Legea nr. 343/2006, cât şi prin art. 4 din O.G. nr. 35/2006, anterior republicării din anul 2007;

3) are Normele metodologice de aplicare nr. 69.1…7.

Art. 120:

1) a devenit art. 121, după republicarea din 2005;

2) a fost abrogat prin Legea nr. 210/2005, anterior republicării din anul 2007. Menţionăm că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 a fost introdus un nou articol, art. 1201, intitulat „Penalităţi de întârziere”:

3) Normele metodologice, numerotate cu „120.1.”, „120.2.” şi „120.3.”, nu se pot aplica, în nicio condiţie şi sub nicio formă, articolului „Art. 1201..„Penalităţi de întârziere”, introdus prin O.U.G. nr. 39/2010;

4) are Normele metodologice de aplicare nr. 120.1…3.

Art. 188:

1) a fost abrogat prin Legea nr. 241/2005, anterior republicării din anul 2005;

2) nu are Norme metodologice de aplicare.

Art. 190:

1) a devenit art. 220, după republicarea din anul 2007;

2) a fost abrogat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011;

3) nu are Norme metodologice de aplicare.

Anexa nr. 2

Acte normative abrogate, dar la care se face trimitere spre aplicare în Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală:

 1. 1. Pct. 1 din Normele metodologice:

„89.1. Dispoziţiile referitoare la cazurile şi condiţiile de suspendare şi întrerupere a termenului de prescripţie sunt cele cuprinse în Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, cu modificările ulterioare.”

Decretul nr. 167/1958, republicat, a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

 1. 2. 111.4 din Normele metodologice:

„111.4. Compensarea din oficiu prevăzută de art. 111 alin. (4) din Codul de procedură fiscală poate fi efectuată de organul fiscal în tot cursul termenului de prescripţie prevăzut de lege pentru fiecare dintre obligaţiile supuse compensării, începând cu momentul în care ambele obligaţii îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 1145 din Codul civil, respectiv din momentul în care acestea sunt lichide şi exigibile.”

Art. 1145 din vechiul Cod civil a fost abrogat. A se vedea art. 1617 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

 1. 3. Pct. 1 din Normele metodologice: se prezintă un exemplu de calcul al dobânzilor datorate pentru neplata în termen a impozitului pe venitul global neachitat în cursul anului 2004:

„115.1. În exemplul următor se prezintă modul de calcul al dobânzilor datorate pentru neplata în termen a impozitului pe venitul global.

Exemplu:

Se consideră că un contribuabil are de achitat în cursul anului 2004, conform deciziei de plăţi anticipate, următoarele sume:[…]”

Anacronismul acestui exemplu este dat de faptul că (1) impozitul pe venitul global nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2005, şi (2) orice dobânzi care ar mai fi datorate pentru neplata în termen a impozitului pe venitul global sunt prescrise începând cu anul 2010.

Anexa nr. 3

Exemplu de articolele care au acelaşi număr, atât în O.G. nr. 92/2003, cât şi în H.G. nr. 1050/2004, dar a căror denumire şi al căror conţinut este foarte diferit.

Nr. crt. Numărul şi denumirea articolelor

din forma actuală a

Codului de procedură fiscală.

Numărul şi denumirea articolelor

din Normele metodologice de aplicare a

Codului de procedură fiscală.

1 Art. 70. Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor Art. 70. Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
2 Art. 115. Ordinea stingerii datoriilor Art. 115. Dobânzi
3 Art. 122. Majorări de întârziere în cazul compensării Art. 122. Constituirea de garanţii
4 Art. 164. Adjudecarea Art. 164. Cheltuieli de executare silită
5 Art. 188. Confidenţialitatea asupra documentelor şi informaţiilor primite Art. 188. Infracţiuni

 

6 Art. 189. Cheltuielile privind asistenţa Art. 189. Contravenţii
7 Art. 190. Solicitarea de informaţii Art. 190. Contravenţii şi sancţiuni la regimul produselor accizabile
8 Art. 191. Comunicarea actelor emise în România Art. 191. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

 

Bibliografie.

Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 29 decembrie 2003, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2004.

Hotărârea Guvernului nr. 1.050 din 10 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 20 iulie 2004, în vigoare începând cu 20 iulie 2004.

Despre autor

N. Grigorie Lăcrița

N. Grigorie Lăcrița

LĂCRIŢA, Nicolae Grigorie
Studii: Facultatea de Ştiinţe Economice din Craiova, secţia Finanţe (1975); doctor în economie (1982).
Activitate: După terminarea facultăţii, a lucrat în unităţi de producţie, în compartimentele: financiar-contabilitate; calculaţia costurilor, preţu­rilor şi tarifelor; organizarea şi normarea muncii; retribuirea muncii. Între anii 1991-2012 a lucrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj în activităţile de control fiscal şi metodologie. Este conferenţiar universitar, disciplinele predate fiind „Finanţe publice” şi „Fiscalitate”. A dobândit calităţile de evaluator în spe­cia­litatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al CECCAR. A încheiat şi executat peste 45 de contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Publicaţii: Practician de elită şi deopotrivă teoretician, a publicat 101 cărţi prin cele mai mari edituri din România şi peste 2.500 de articole în literatura de specialitate, în diferite publicaţii şi în mass-media. În perioada 1999-2004 a publicat, pe cont propriu, revista „Ghid Fiscal”.

Premii şi distincţii: Pentru contribuţia adusă la abordarea problemelor fiscalităţii a fost distins cu „Laurii Tribunei economice”, în anii 1999 şi 2004, primind „Diploma”, „Medalia” şi „Coroana de laureat”.

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava