Infolegal.ro

Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa angajează Consilier juridic (S)

Legaturi: Locuri de munca

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, cu sediul în Iaşi, județul Iași, strada Universităţii nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante cu normă întreagă, perioadă nedeterminată (în conformitate cu HG nr. 286/2011) de Consilier Juridic (S) la Oficiul Juridic.

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de 20.11.2017 , ora 9.00
Interviul în data de 24.11.2017 , ora 15.00.

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– absolvent cu diplomă de licență de lungă durată, specializarea Drept/Științe Juridice
– experiență în domeniu – minim 2 ani;
– persoană perseverentă, organizată, riguroasă;
– cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer,
– cunoaşterea legislaţiei aplicabile în învăţământul superior și în domeniul postului ;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 23.10.2017 – 03.11.2017 ora 14.00, la Direcţia Resurse Umane, Compartiment Personal.

Pentru relaţii suplimentare privind dosarul de concurs, bibliografie și tematică vă așteptăm să ne contactați la numerele de telefon: 0232/301.667, 0232/301.879, 0232/301.670 și la adresea de e-mail: resurseumane@umfiasi.ro, web: www.umfiasi.ro .

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava